Outsourcing Firmaların kendi bünyeleri, içerisinde hayata geçirdikleri işlevleri stratejik bir ilişki sağladıkları bir tür iş ortaklığı yoluyla diğer firmalara gerçekleştirerek fayda sağladıkları yol olarak tanımlanabilir.

 • Outsoourcingin tercih edilmesinin sebepleri:
 • Masrafların ve maliyetlerin kontrollü olarak aşağıya çekilmesi
 • Daha temel çalışmalara yönelebilme imkanı bulmak
 • Hizmet alanını küresel boyutlarda genişletebilme yeteneği kazanmak
 • Firmanın içerdeki kaynaklarını farklı amaçlara yönelik olarak kullanabilmek
 • İşletme için değer üretmek adına bünyenizdeki kaynaklarla sınırlı kalmamak
 • Kontrol edilmesi kolay olmayan işlev ve hizmet unsurlarını işletme dışından sağlamak
 • Sermaye kullanımını efektif kılmak
 • Risk paylaşımından faydalanmak
 • Edğişim mühendisliği denen yeniden tasarlama sürecine katkıda bulunmak

Outsource iş yaptırmada en temel amaç işletmeyi hantallaştıran rutin iş yükünden kurtarmak ve rahatlatmak yoluyla verimliliği artırmaktır. Bu bağlamda outsource edilmesi gereken çalışmalar genellikle büyük hacimli ve düzenli olarak tekrar edilen yani standart hale gelmiş rutin işler olmaktadır.

En Yaygın Outsource tercih edilen çalışmalar

 • Yemek Hizmetleri
 • Temizlik Hizmetleri
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Personel ve Yük Taşımacılığı Hizmetleri
 • Üretim ve İmalat Hizmetleri
 • Yardımcı Üretim Hizmetleri (Ofis hizmetleri, Depolama, Tahmil –Tahliye, Bakım – Onarım Hizmetleri vs.)

Outsource Çalışmanın Faydaları Nelerdir

Beklenmedik ekonomik darboğazlar veya şirket büyümesinde gerekli olabilen esnek stratejiler uygulanmasına fırsat tanır.

Emek-yoğun üretim üzerine çalışan şirketlerde maliyet ağır ve yönetimi güç konularda çözüm üretir.

Kaynakları ve riskleri paylaşma imkanı sağlar.

Detaylar veya ufak tefek işler yerine şirketin ana işlerine odaklanabilmesine yardımcı olur.

Maliyetlerin düşürülmesini, verimliliğin artmasını ve kalitenin yükselmesine katkıda bulunur.

İşletmeye esneklik fırsatı sağlar.

Müşteri memnuniyetini önemli etkileri olur.

Yönetimi kolaylaştırır.

Hızlı ve kolay bir şekilde bilgi erişimi imkanı sağlar.

Giderlerde sağladığı değişkenliğin bilançolara yansımasıyla işletmenin ana iş kollarına daha fazla kaynak sağlanmasına imkan verir.

Başarılı Bir Outsource Çalışması için Kıstaslar Nelerdir

 • İşletmenin hedeflerini iyi bilmek gerekir
 • Stratejik bir bakış ve planlama yapmak gerekir
 • Hizmetin temin edileceği satıcı doğru seçilmelidir
 • Süreklilik ve istikrarlı işbirliği açısından sözleşme önemlidir
 • Şirketin üst yöneticilerinin ilgisi ve desteği gereklidir
 • Kişisel konulara dikkat edilmelidir
 • Finansal gerçekliğe dikkat edilmelidir
 • Dışardan uzman desteği alınması önemlidir
 • Hizmet düzeyi ve performans kriterleri göz önünde bulundurulur
 • Outsource etmenin çalışanlar üzerindeki etkileri kontrol edilir
 • Düzenli geri bildirimden faydalanılır
 • Geçiş süreci planlanmalı ve programlanmalıdır
 • Karşılıklı proje sorumluları belirlenmelidir
 • Bir sorumluluk matrisi oluşturulmalıdır

Hizmet Sağlayıcı Seçerken Dikkat edilecekler:

 • işletmenin kültürüne uyum sağlayabilmesi
 • Zengin kaynaklara sahip olması
 • Uzmanlık seviyesi
 • Kontrat esnekliği
 • Referansları / imajı,
 • Hizmet ve Ürün Kalitesinde taahhüt ve sürekliliği
 • Fiyatı
 • Artı Katma Değer Yeteneği
 • Organizasyon Kurum kültürü
 • Etik değerleri
 • Kalite ve sertifikasyon
 • Hukuki yapısı
 • Sözleşme yapısı
 • Şeffaflık anlayışı
 • Gizlilik
 • Mevcut ilişkileri
 • Yer / konumu

Görüşmeler Sırasındaki Muhtemel Kaygılar

 • Paylaşılacak bilgilerin kötüye kullanımı
 • Kontrolün yitirilmesi
 • Marka imajına zarar verebilecek kötü bir hizmet ortaya çıkması
 • İşletme çalışanlarının moral kaybı
 • Yerleşik düzende bozulma olasılığı
 • Hizmet sağlayıcının işi yarıda bırakması
 • Söz konusu outsource hizmet alanında kurumun yetkinliklerinin zarar görmesi

Dış kaynak kullanarak hizmet almak yani “outsourcing” işletmeler için finansal açıdan avantajlar sağlayan, maliyetleri düşüren, şirket içi motivasyonu yükselten faydalı bir çalışma seçeneğidir. Firma daha çok temel yeteneklerine ve ana işlerine odaklanır. İş süreçleri daha kolay yönetilebilir hale gelir. Doğru uygulandığı zaman işletmelere ve kurumlar çok büyük katkılar sağlayabilecek bir mekanizmadır.