15.03.2017 Tarihinde Düzenlenen Emel Sayın Konseri ‘nin Özel Güvenlik Hizmeti CD Güvenlik tarafından sağlanmıştır.

is01