PROJELERDEKİ DENETİM VE HİZMETLERİMİZ

ÖGG’lerin proje sahibiyle ortak kararla seçiminin yapılması,
Güvenlik hizmetine başlandıktan sonra Şirket Misyon,Vizyon ve Kalite politikasının harfiyen uygulanması,
HAGUNDURAP (Günlük,Haftalık Aylık Durum Raporu)
Projeye 7/24 Güvenlik hizmetinin verilmesi esnasında, projedeki olumlu,olumsuz tüm görünenler gelen giden ziyaretçiler takip edilerek kayıt altına alınması ve aylık raporlanması,
Gerçekleşmesi muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi ve önlenmesi,
Risklerin önlenmesine yönelik tedbirlerin zamanında alınması sağlayacak yüksek farkındalığa sahip olmak,
Hizmet noktalarında riskin yaratacağı maddi ve iş gücü kayıpların önlenmesine destek olmak,

Rapor halinde proje sahibine sunulur.

Denetim Ekibimiz 24 Saat hizmet vermektedir